trackpro

[:bg]TrackPro е пълна, гъвкава и надеждна телеметрия и решение за автомобили и растения, които поддържат много мрежи и са подходящи за управление на флоти от всякакъв мащаб. Системата използва специално устройство, инсталирано на превозното средство, оборудвано с GPS.
TrackPro осигурява и анализира маршрутите според параметрите, определени от потребителя: позиции в реално време, маршрути, сигурност, контрол на натоварването и температурата, ниво на горивото, аларми, незабавно уведомяване (чрез SMS или електронна поща) в случай на неочаквани събития като спирания, необичайни движения, отваряне на врати, бутон за безопасност, възможност за комуникация в реално време с водача без допълнителни разходи. Стандартната версия управлява следенето на маршрута, извършените километри и съхранява записите.
Услугата се предоставя чрез уеб достъп до конзолата на системата за управление и различни идентификационни данни с различни нива на достъп. Системата може да предоставя отчети и да дава възможност за извличане на обобщени и статистически данни относно използването на превозни средства. Системата е в състояние да следи времето за шофиране, спиранията, пресичането на границите (по дефиницията на „geozones“ или области, представляващи интерес), температурата, отварянето / затварянето на вратите, натоварването или разтоварването на превозните средства.


Научете повече за TrackPro

Изтеглете брошурата (италиански)