B2B портал за управление на веригата за доставки за продажба на вина и спиртни напитки на международния пазар, предоставен чрез уеб приложение в облака. Това е истински пазар, предназначен да обслужва преговори, поръчки, поръчки, покупки на винени продукти на международния пазар, между оператори на различни нива на търговската верига (производители, вносители, посредници, Ho.Re.Ca.) Системата е инициализиран от производител, който улеснява и позволява регистрацията на нови клиенти в системата. като ги оформят в правилния тип оператор и след това ги поставят на правилното ниво на посредническото дърво. Всяка тема „създава“ клиентите си под него и използва системата за управление на преговорите. По този начин за новите участници е възможно да влязат в контакт с оператори в сектора на други държави, да създадат комуникационен канал, да инициират контакти и преговори и да създадат търговски обмен. Системата се грижи за управлението на редица ограничения, акцизи и закони, специфични за различните страни, свързани с продажбата на алкохолни продукти. Системата може да бъде продавана в употреба с формулата SaaS (софтуер като услуга), с формулата за потребление или просто с годишна такса.