Технология, която интегрира софтуер и сензори и е създадена за публикуване в реално време на състоянието на фирмената мрежа. Системата може да публикува уеб страници, които могат да бъдат вградени в интранет на компанията, за да сигнализират за аларми, проблеми или просто да сигнализират за доброто здраве на зала Ced и мрежови устройства. Чрез интегрирането на подходящи датчици (напр. Сензори за дим или шум) е възможно да се събират сигналите и да се публикуват аномалийни сигнали към устройствата. Системата се произвежда на различни клиенти с персонализиране, свързано с конкретните нужди на всеки един от тях. Системата е фаза на изследване за интегрирането на интранет с устройства за hw / sw за разпознаване на жестове, като крайната цел е да се пилотира системата за наблюдение чрез ръчни жестове.