Уеб базирано приложение за управление на взаимоотношения и контакти с клиенти с формуляр за подаване на бюлетин, доставен чрез уеб приложение в облака, което не изисква инсталиране на продукт на място. Това е софтуер за управление на клиенти, взаимоотношения, контакти и срещи, нужди при напомняне, аларми и крайни срокове, рекламни кампании, достатъчно прости, но вече използвани от няколко от нашите клиенти в различни персонализирани версии. При отсъствието на „корпоративно“ решение за управление на ресурсите на компанията (CRM), то може да представлява ефективен инструмент за компания, която да оборудва търговска мрежа с инструмент за производителност. Ако не искате да централизирате информацията за бизнеса си с външни доставчици, можете да изберете местна инсталация в клиента. Функцията за бюлетин на електронната поща току-що е подобрена и позволява на изпращащата организация да изготвя статистически данни за получаване и четене на изпращаните съобщения.